Archive for the ‘Egyéb’ Category

írta

Ezekben:Egyéb, Friss hírek

Benjamin megmutatja, hogyan tartsuk be újévi fogadalmainkat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Benjamin Franklin számadása életéről (részlet)

 

Úgy kívántam élni, hogy ne vétsek soha, s legyőzzem a természeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem: tudom mi jó s mi rossz, elgondolkodtam miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket és miért ne kerülhetném el a másikat messzi. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik; a szokás rajtaütött a figyelmetlenségen; a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál. Végül megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására; megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. E célból a következő módszert dolgoztam ki.

Tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy rövid utasítást az erény mibenlétéről. Az erény címszavai s a hozzá fűzött címszavak így hangzottak:

1. MÉRTÉKLETESSÉG Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig.

2. CSÖND Csak úgy szólj, ha a magad vagy mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.

3. REND Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenységed ideje.

4. HATÁROZOTTSÁG Határozz mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg amit elhatároztál.

5. TAKARÉKOSSÁG Csak úgy költekezz, ha mások vagy a magad javát szolgálod; ne pocsékolj.

6. SZORGALOM Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet.

7. ŐSZINTESÉG Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran s méltányosan gondolkodj, s ha szólsz eképpen szóljál.

8. IGAZSÁG Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed el ne mulaszd.

9. MÉRSÉKLET Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.

10. TISZTASÁG Ne tűrd sem tested,sem ruhád, sem környezeted tisztátalanságát.

11. NYUGALOM Állj ellent az apró bosszúságnak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.

12. MAKULÁTLANSÁG Ritkán élj a kéjjel; céljának egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy magad békéjének, jóhírének rovására ne űzd.

13. ALÁZAT Kövesd Jézust és Szókratészt Lévén szándékom mindezen erényekből életmódot formálni, úgy véltem nem volna tanácsos, ha figyelmemet egyszerre osztom meg valamennyi között, hanem egyenként építem őket életembe; s mikor az egyik már véremmé vált, akkor térek a másikra, és így haladok tovább, míg végére nem járok mind a tizenháromnak. Minthogy pedig némely erények előbbi elsajátítása könnyítheti dolgomat a továbbiakban, e célszerűségi sorrend szem előtt tartásával formuláztam meg az erények lajstromát.

Elsőül állítottam a Mértékletességet, mert az elmében hűvös tisztaságot teremt, mely oly fontos, ha résen kell állnunk megcsontosodott szokásaink szüntelen vonzása és az örökös kísértések ellenében. Emez erény teljes birtokában könnyebb megfelelni a Csönd parancsolatának. Vágyam az volt hogy tudásom is gyarapodjék, míg erényeimet öregbítem, és meggondolván hogy a beszélgetések során több tudományra tehet szert az ember a füle, mint a nyelve útján: igyekeztem tehát letenni a fecsegés, szójátékfaragás, tréfálkozás szokásáról, mely csak a semmirevaló társaság előtt kedves, épp ezért az erények sorában második helyre a Csöndet tűztem. Ettől s a soron következő Rendtől reméltem, hogy több időt biztosítanak mind erénytervezetem valóra váltásához, mind tanulmányaimhoz. Ha pedig a Határozottság egyszer véremmé válik, megerősíti majd akaratomat a további erények birtokba vételéhez; Takarékosság és Szorgalom megszabadít megmaradt adósságaimtól, majd jóléthez és anyagi függetlenséghez segítvén megkönnyíti az Őszinteség és Igazság gyakorlását, etc., etc.

Majd eszembe vettem, hogy Püthagorasznak az Arany Versek-ben adott tanácsához híven önvizsgálat volna szükséges naponként; ehhez pedig a következő rendszert dolgoztam ki. Kötöttem egy kis könyvet, melyben minden erénynek külön lapot nyitottam. A lapokra hét-hét hosszanti vonalat húztam, megjelölvén mindeniket egy-egy erény kezdőbetűjével. E keresztvonal mentén, a hét megfelelő napjánál kis fekete ponttal jelölhettem, milyen hibát találtam a napi önvizsgálat során.

Egy lap képe:

  H K Sz Cs P Sz V Mértékletesség Csend * * Rend * * * * ** Határozottság * * Takarékosság * Szorgalom * Őszinteség Igazság Mérséklet Tisztaság Nyugalom Makulátlanság Alázat

Úgy határoztam hogy egyheti szigorú figyelmet szentelek minden soron következő erénynek. Ilyenformán az első héten legfőbb gondom az volt, hogy legcsekélyebbet se vétsem a Mértékletesség ellen, a többi erényt pedig sorsára bíztam, csupán a táblázaton jelöltem esténként a nap egyéb vétkeit. Az első héten sikerült is tisztán tartanom első soromat, melyet az M betű jelölt, s föltehettem, hogy az erény immár szokássá erősödött bennem; megkíséreltem tehát figyelmemet a második erényre terelni, hogy a következő héten már a két első sorom tisztán álljon. Ily módon járván az erények végére, egy tanfolyamot tizenhárom hét alatt fejeztem be, s minden évben négy tanfolyamra jutott idő. S miként a kertész sem esik a gyomlálásnak kertszerte, mert erejéből nem telnék minden dudvára-gazra, hanem sorra veszi az ágyásokat, hasonlóképpen reméltem bátorítást és erőt a lapok fokozatos megtisztulásától az erényekben való öregbedésemhez, míg majd néhány tanfolyam után boldogan lapozgathatok makulátlan könyvemben naponkénti önvizsgálataim során.

forrás: https://idezet.wordpress.com/category/benjamin-franklin/

írta

Ezekben:Egyéb, Friss hírek, Könyvek, Spirituális

Spirituális étkezés – Részlet Kryon 13: Fordulópont című könyvéből bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Spirituális étkezés – Mit jelent számotokra az étel? „Kryon, Fénymunkásként mivel kellene táplálkoznom? Számos elképzelést hallottam erről. Vannak, akik esznek húst, és vannak, akik nem. Akadnak, akik nem vesznek magukhoz feldolgozott táplálékot, és vannak, akik igen. Sőt, léteznek olyanok is, akik egyáltalán nem esznek semmit, csak levegőn élnek. Mit kellene tennem, hogy Istent és a testemet megtiszteljem az étellel, amit magamhoz veszek?”

 

Részlet Kryon 13: FORDULÓPONT – Az emberiség újrakalibrálása 2013 után című könyvéből

 

Azonnal lesznek olyanok, akik spirituális szövegekre mutogatva azt mondják erre: „Tessék, itt van, hogy mit kellene tennetek.” Mások, akik kevésbé spirituálisak, a tisztítókúra és diéta mellett szállnak majd síkra. Megint mások a családi hagyományok mellett kardoskodnak, vagy arról lamentálnak, hogy tisztességes dolog-e megenni egy állat húsát.

 

Akkor hát hol az igazság ebben a témában? Logikusnak, és sokak számára értelmesnek tűnik a kérdés. Kedveseim, mi a cél? Egészségesek szeretnétek lenni, ugyanakkor tisztelni Istent? A legtöbben erre azt válaszolnátok: „Igen.” Rendben, akkor ideje a spirituális logikához nyúlni. A kérdésem a következő: Mit állapítottunk meg Isten hollétéről? S erre a válasz: „A Teremtő bennetek van.”

Akkor hát hogyan tisztelitek a bennetek lévő isteni tervet? Úgy, hogy ha addig maradtok életben, ameddig csak tudtok, hogy hordozhassátok a fényeteket a bolygón, ameddig csak tudjátok. Hogy is tudnám megmondani, milyen étrendet „kellene” követnetek, amikor mindannyian annyira egyediek és különbözőek vagytok? Vagy ha már itt tartunk, hogyan tudna bárki is általános utasítást adni egyetlen “helyes étrendre” vonatkozóan ennyi számtalan különböző típusú emberi testhez? Mégis hányan teszik ezt!

 

——————-Részlet Kryon 13: FORDULÓPONT – Az emberiség újrakalibrálása 2013 után című könyvéből———————–

Íme, a válaszom: mindannyiótokban van valami ösztönös. Az ösztön a „test intelligenciája”: a testi tudatosságotok veletek született energiája, amelyet „izomtesztelésnél” használtok (a kineziológiában). Az ösztönötök tisztában van azzal, hogy sejtszinten mi zajlik a testetekben, ti viszont nem. Az ösztön magának a DNS-nek a tudatossága. A saját „test-tudatotok” végső forrása. Az ösztönötök ismeri az Akasha-beli örökségeteket. Rendelkezik azzal a tudással, hogy kik voltatok a múltbeli életeitek során. A hosszabb ideig tartó, egészséges élethez szükséges minden táplálkozási igényetek egy olyan sejtszerkezetre alapul, amely pontosan tisztában van azzal, hogy mit akar és mire van szüksége – és arra van „szüksége”, kedveseim, amihez hozzászokott. Nem számít, hogy kik vagytok vagy hol éltek.

Ha egy indiai előző élet után érkeztetek most a bolygóra, akkor úgy akartok táplálkozni, ahogy az indiaiak teszik – akkor is, ha most Montanában éltek! Ha több ázsiai életetek volt, de most Brooklynba születtetek, akkor lehet, hogy még mindig ázsiai ételekre vágytok.A kémiátok „emlékszik”, és azt követeli, amiről úgy érzi, hogy a megfelelő emésztéshez és a jó egészséghez szüksége van rá. Az Akasha-beli örökségetek sokkal erősebb, mint azt feltételezitek.

Az elmúlt életek energiái NEM maradnak a múltban!

Ezek a spirituális alkatotok kvantumi energiái, amelyeket most is hordoztok a „teljes Énetek” részeként. Hatással vannak rátok! A testetek meg fogja adni a választ, ha megkérdezitek. A sejtszerkezetetek a megszokott dolgok után kiált, és ha megadjátok neki, azzal a kémiával a testetek ellazul, és jól érzi majd magát.

 

————-Részlet Kryon 13: FORDULÓPONT – Az emberiség újrakalibrálása 2013 után című könyvéből—————

Ha újak vagytok ebben a bizonyos kultúrkörben, és az elmúlt öt létidőt egy másikban töltöttétek, akkor ne lepődjetek meg azon, ha a testetek az előző kultúrkör étrendjét követeli. A vegetáriánus étrend jó lesz a test számára, ha ez van az Akashátokban. Azt egyétek, amit a sejtszerkezetetek kíván, ne azt, amit mások szerint ennetek kellene, hogy még spirituálisabbakká váljatok!

Figyeljetek oda a testi intelligenciátokra, mert az sok mindent elárul arról, hogy kik voltatok! Nincs semmi, amit „kellene”, egyetlen kivétellel: maradjatok életben, és legyetek egészségesek! Hallgassatok a sejtszerkezetetekre, amely megmondja, hogy mivel táplálkozzatok! Hát nem hangzik mindez spirituálisan logikusnak? Ne próbáljátok áttéríteni magatokat egy „helyes” étkezési módra! Tiszteljétek az Akasha rendszerét, és vegyétek észre, hogy az ösztönötök sokkal jobban tudja, hogy mi működik számotokra, mint ti! A társam jelenleg épp a „f(al)ánkságmentes” étrenddel próbálkozik. (Kryoni humor) (A gluténmentes étrend helyett „glutton”-t, vagyis falánkságmentes étrendet mond – ford. megjegyz.)

A könyv kedvezményes áron kapható webshopunkban! Találkozz szeptemberben Lee Carrollal és barátaival! Élő Kryon közvetítés 2014. szeptember 27-28.-án, Budapesten!

írta

Ezekben:Egyéb, Friss hírek, Könyvek, Spirituális

Teremtő képzelet – Részlet az Éld meg isteniséged! című könyvből bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Képzelet A képzelet a leggyönyörűbb angyali érzék. Alig használjátok, és igen gyakran összetévesztitek a mentális képkivetítéssel, vagyis amikor képeket teremtesz az elme segítségével. Hadd mondjak egy példát! ——————-Részlet Geoffrey és Linda Hoppe: Éld meg isteniséged! című könyvéből———————–

Egy vörös sportkocsi parkol a felhajtódon. Egy csillogó, sportos és szexi, felhajtható tetejű sportkocsi. Odasétálsz hozzá, megcsodálod a finom kidolgozását, a fényes kerekeket és a bőr kárpitot.

Kinyitod az ajtaját, beszállsz, elfordítod a kulcsot és hallod, ahogy a 400 lóerő feldübörög. Hátramenetbe teszed, kitolatsz a felhajtóról, sebességbe kapcsolsz, és lassan elindulsz az úton.

Szabadnak és önfeledtnek érzed magad.

Ahogy vezetsz az úton, az emberek kijönnek az otthonaikból, csak hogy lássanak és megcsodáljanak. A gyerekek abbahagyják a játékot és szájtátva bámulják, ahogy végigdöngetsz az úton a drága sportkocsidban.

Kiérsz a külvárosba, a hosszú, üres utakra. Tiéd a pálya. Tökéletes az aszfalt, kanyarog az út, te pedig rálépsz a gázra és kicsit felgyorsítasz.

Lágy szellő simogatja az arcodat és felborzolja a hajadat. Csodálatos a napsütés. Mély lélegzetet veszel, majd nagyot sóhajtasz, miközben végigsuhansz az úton a vörös sportkocsidban.

Újra a gázra lépsz, egyre gyorsabban haladsz, és elönt a lelkesedés.

Nincsenek gondok, problémák, csupán te vagy, amint végigsüvítesz az úton. Nem kell aggódnod sem a számlák, sem a kötelezettségek miatt. Csak az út létezik.

 ——————-Részlet Geoffrey és Linda Hoppe: Éld meg isteniséged! című könyvéből———————–

 

Most állj meg egy pillanatra! Mi a baj ezzel a képpel? Az, hogy nincs benne érzés! Semmilyen érzés.

Nos, ez egy szép kép, ám inkább mentális, ezért korlátozott. Tudom, hogy néhányan jártatok mindenféle elmekontroll tanfolyamokra, még akár az atlantiszi időkben. Néhányan próbálkoztatok a vizualizációval, ám csekély sikerrel. Egy pontig működik, de eléggé korlátozott, egyrészt mert hiányzik belőle a valódi érzés, másrészt mert nem igazán hiszel benne. Belenézel a tükörbe, és azt mondod: „Gyönyörű vagyok. Gyönyörű vagyok. Gyönyörű vagyok.” Egy mondatot ismételgetsz, ám a szíved mélyén nem hiszel benne. Nincs mögötte érzés.

A képzelet érzés. A képzelet nem a gondolkodásról szól, hanem az érzésről. Hosszú idővel ezelőtt az emberek lezárták az érzéseiket. Gondolkodni kezdtek. A képzelet a nyitott érzés. Nem feltétlenül arról szól, hogy képeket látsz, inkább a teljes érzékelés élménye.

No, akkor kezdjük újra az egészet! Hunyd be a szemed, ha szeretnéd, és ahelyett, hogy én vezetnélek végig az úton a vörös sportkocsidban, végy egy mély levegőt és te érezd át mindezt!

Érezd át!

(Hosszú szünet)

Ez már nem vizualizálás, hanem a képzelet. Érzések, energia van jelen benne, nem csupán mentális fókusz.

Régen, még angyali lényként rájöttél, hogy rendelkezel a képzelet érzékével, és elkezdted használni. Valóságot teremtettél a semmiből, az ürességből, a képzeleted segítségével. Elképzelni annyit jelent, mint beleérezni a lehetőségekbe. Ez nem egy mentális gyakorlat.

Hadd mondjak egy másik példát! Arra foglak kérni, hogy lépj át az elmédből a képzeletedbe, és képzeld el a káoszt. Képzeld el a káoszt! Engedd magad beszivárogni a káoszba!

Részlet Geoffrey és Linda Hoppe: Éld meg isteniséged! című könyvéből

 

Végy egy mély lélegzetet!

Azért kértelek erre, hogy segítsek megérteni a különbséget a vizualizáció, vagyis a mentális tevékenység és az elképzelés, vagyis egy érzésbeli tapasztalás között.

Amikor arra kérlek, hogy képzeld el a káoszt, az elme előbukkan és próbálja megragadni, próbál valamit kezdeni vele, ám az elmének nagyon nehéz értelmeznie a káoszt. Nincs káoszra programozva. Arra tervezték, hogy rendszerezze a dolgokat. Ez az elme alapvető problémája: mindig rendszerezni próbál. Tehát ha elképzeled a káoszt, az elme összezavarodik, és hagyja, hogy valóban a képzeletedet használd. El tudod képzelni a káoszt.

Mi jelent meg? Egy érzés, rendezetlenség, az emberi példák hiánya – ez a káosz. És ez a képzelet.

A képzelet egy bámulatos eszköz lehet, ha elkezded alkalmazni a mindennapi életedben. Amikor arról beszéltem, hogy kiszabadulsz a börtönödből, arra kértelek, hogy képzeld el a lehetőségeket. Milyen érzés lenne megszabadulni? Milyen érzést kelt? Amit ilyenkor valójában teszel, az a lehetőségek elképzelése.

A lehetőségek olyan tapasztalati buborékok, amelyek közül választhatsz. Te teremtetted a lehetőségeket, minden egyes lehetőséget, amikor átégtél a Tűz Falán. A lehetőségek szinte határtalanok, és amikor a képzeletedet használod, bele tudsz érezni az összesbe. Azután meg tudod határozni, hogy éppen melyiket akarod kiválasztani.

A képzelet teljesen nyitott és szabad. Inkább egy érzés, mintsem gondolati minták összessége.

A másik probléma az, hogy az emberek felhagytak a választással. Megteremtették a „sorsnak” vagy „végzetnek” nevezett meggyőződést, és ez drámaian korlátozza, sőt egyes esetekben teljesen lehetetlenné is teszi a választásokat. Persze, vannak bizonyos vágyak, amiket szeretnél megtapasztalni az életben, ám ezek nem feladatként vagy kihívásként, hanem lehetőségként vannak jelen. És tudod mit? Választhatsz ezek közül a lehetőségek közül, amikor csak akarsz. Hogyan teszed ezt? Beléjük képzeled magad, majd választasz.

——————-Részlet Geoffrey és Linda Hoppe: Éld meg isteniséged! című könyvéből———————–

Nem kell konkrétumokat meghatároznod. Nem kell azt mondanod, hogy „Egy vörös autót szeretnék a kocsifelhajtóra.”, mert a képzelet ennél sokkal tágabb. Egy érzés – nem kell, hogy szavakba öntsd. Az ráér később, amikor már tapasztaltabb leszel a képzeleteddel kapcsolatban.

A képzelet arról szól, hogy beleérzel a lehetőségekbe, kiterjeszted a tudatosságodat és interdimenzionálissá válsz. A probléma egyik része az, hogy mivel az elme korlátozott, nehezen képes azon kívül a dimenzión kívül működni, amelyben létezel. Egészen jól képes megérteni a dolgokat, ám nehezen képzeli el a lehetőségeket.

Korod legnagyobb felfedezői, tudósai és gondolkodói közül sokan egyben a legnagyobb képzelőerővel is rendelkeztek. Valóban megnyíltak, szabadon beleengedték magukat az érzésekbe, nem a gondolatok vezették őket. Thomas Edison imádott elképzelni dolgokat. Képzelete szülötteiről nem sok embernek beszélt, mert sokan bolondnak hitték volna, amikor ebbe az álom-állapotba kerül. Ám a képzelet túlmutat mindezen.

Nikola Teslának természetesen szintén csodás képzelete volt. Albert Einstein, Beethoven, Mozart – az összes nagy elme –, mindegyikük aktív képzelettel bírt. Ettől voltak nagyszerűek. Meghaladták az elméjüket. Elképzeltek dolgokat. Ez az egyik leghatásosabb, és az egyik legkönnyebben használható eszköz, amivel rendelkezel.

A képzelet és a választás teremti a valóságot. Ez teremtett meg mindent az Otthonon kívül.

Az álmodozás is a képzelet egyik formája. Ilyenkor valójában kilépsz önmagadból, és belenézel a lehetőségekbe. A probléma csak az, hogy nem hozod vissza az energiát a Földre. A remek lehetőségek, a csodás elképzelések nagy részét más valóságokban hagyod. Mi itt és most megnyitjuk az utat, amely lehetővé teszi, hogy az esszencia más birodalmakból átáramoljon az emberi életedbe.

Vegyél egy mély lélegzetet, és engedd magad képzelődni! Használd a képzeletedet szabadon, nyitottan és féktelenül!

Részlet Geoffrey és Linda Hoppe: Éld meg isteniséged! című könyvéből

írta

Ezekben:Egyéb, Friss hírek

Spirituális túlélés üzemmódból az egyensúly felé – Interjú Lee Carroll-lal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szeptemberben három év kihagyás után újra találkozhatunk Lee Carroll-lal, a nálunk is nagy népszerűségnek örvendő Kryon közvetítőjével. Nagyon sokan várjátok őt újra, hiszen előadásai, közvetítései mindig nagy élményt jelentenek, sőt, átalakulást és gyógyulást is hoznak. Mi is nagyon készülünk a rendezvényre, így kedvcsinálóként idén is feltettünk néhány kérdést e-mailben Lee-nek – fogadjátok szeretettel a vele készült rövid interjút.

A magyar közönség ismeri Kryont és a tevékenységedet, hiszen idén harmadszorra teszed tiszteletedet nálunk. Már elkezdődött a jegyvásárlás, így tisztában vagyunk azzal, hogy sok olyan ember jön majd a szeptemberi rendezvényre, aki nem volt még élő közvetítésen. Annak, aki most találkozik először ilyen típusú spirituális információval, hogyan mutatnád be a médiumi munkádat?

Kryon egy angyali lény, aki már több mint húsz éve dolgozik velem, a tőle származó információkat közvetítem. Ezek az információk arról szólnak, hogy mi zajlik jelenleg a bolygón, milyen változások történnek és mi várható a jövőnkben. Kryon 1989-ben „érkezett meg”, és akkor elmondta, hogy nem lesz apokalipszis vagy Armageddon, sem harmadik világháború. 1991-re a Szovjetunió felbomlott, és sok más dolog, amit Kryon előre jelzett, megvalósult. Múlt évben Kryon jelezte, hogy új pápa várható, és ez is megtörtént. A Kryontól származó információk fókuszában a küszöbön álló változások bemutatása áll, amelyeket éppen megteremt az emberiség. Ezeket az üzeneteket tolmácsolom én, beleértve mindazokat a társadalmi változásokat, amelyek együtt járnak ezzel a nagyszabású átalakulással. Kryon üzenetét közvetítem világszerte, és elsősorban azoknak az öreg lelkeknek, akik elsőként ébrednek rá egy mélyebb igazságra.

Változott-e, és ha igen, hogyan a közvetítés folyamata számodra?

Amikor elkezdtem közvetíteni – több mint húsz évvel ezelőtt – mindez még egy folyamat volt számomra. Ma már az életemet átható erő. Kryon eggyé olvadt a Felsőbb Énemmel, ami azt jelenti, hogy bármikor képes vagyok közvetíteni, a helyszínre vagy a körülményekre való tekintet nélkül. Néha az előadásaim közben is csatornázok, mivel ma már könnyedén ki- és bejárok ebbe az állapotba. Ez az az összeolvadás, amin számos gyógyítónak és médiumnak is szükséges átmennie világszerte, és amiről Kryon is beszél. Ez annak az új eszközkészletnek a része, amit Kryon elmondása szerint 2012 után használatba veszünk.

Elmaradt a sokak által jósolt világvége 2012-ben. Azóta érezhető egy kis űr a spirituális útkeresésben. Sok olyan fénymunkás van világszerte, akinek jelentősen megcsappant az érdeklődése, aktivitása a spirituális útmutatás terén, sokan csalódottak amiatt, hogy azt hitték, sokkal gyorsabban következnek be a pozitív változások. Nekik mit üzen Kryon?

A teljes újrakalibrálás idejét éljük. A túlélésre való berendezkedés régi mintája lassan megszűnik és sokan úgy érzik, nincs más, amit még meg lehetne tenni. Az igazság azonban az, hogy csak most kezdhetünk bele abba a munkába, amiért ide jöttünk. Az Egyenlítő precessziója néven ismert folyamat elhozta egy 26 000 éves ciklus végét. A természeti népek a világ minden pontján megjövendölték ezt az időszakot, és most ennek az új ciklusnak az első évében vagyunk (lásd a következő kérdést). Az energia újra kalibrációja hatalmas változást hoz el abban, hogy mit tehetünk és mit kell tennünk az elkövetkező időkben. Az ősi lelkeknek át kell váltaniuk a „spirituális túlélés” üzemmódból az egyensúly állapotába, és hozzáfogni azokhoz a változásokhoz, amiért testet öltöttünk. Ezt az időszakot megjósolták – és most megérkezett!

Vajon tényleg megtörtént a nagy váltás, amiről a próféciák és Kryon is szólt? Ha igen, miért nem látványosabb a változás?

A változások valóban pozitívak, de még csak most kezdődtek meg, és számos különböző aspektusuk, jellemzőjük van. 2013 az „újrakalibrálás éve” volt, aminek következtében sokak személyes életében nagyszabású átalakulások történtek. Azok, akik nem kellően tudatosak erre, akár negatívnak is tarthatják ezt. Vannak, akik úgy érzékelik a dolgokat, ahogy soha korábban és inkább szeretnék visszakapni a régi energiát. Az igazság azonban az, hogy 2014 az új energia első éve, amikor elkezdhetünk építkezni és összeilleszteni a jövőnk darabkáit. Ez a magok elvetésének ideje, ami talán sokak számára unalmasnak tűnik, főleg azoknak, akik valamiféle csodával határos átalakulást vártak. Az az igazság, hogy ezt tényleg megcsináltuk! Véghezvittük a változásokat, áthaladtunk a kritikus 2012-es éven, amivel kapcsolatban a vallásos próféciák nagy része azt állította, nem fog menni!

A nagy váltásról szóló előrejelzés nem Kryon jóslata, hanem egy általános előrejelzés, amit a bolygón élő ősi népek nagy része is megjövendölt. Ez a jóslat valójában több mint 12 000 éves, ősibb, mint bármely jelenlegi vallásos tanítás. Tudtátok, hogy több mint 3000 bennszülött gyűlt össze a világ minden pontjáról Chilében múlt decemberben, hogy megünnepeljék a Nagy Váltást? („Roots of the Earth” találkozó, 2013 decembere, Chile, A sas és a kondorkeselyű próféciájának ünnepe – az új egyensúly.) Ez így történt, és még az elhíresült maja naptár is ennek a nagyszabású folyamatnak volt a része. A régi naptár időszámítása véget ért, és egy új kezdődött. Az új időszámítás egy lehetséges új tudatosságot jelez, ami most kezdődik el.

Mindez a bolygó 26 000 éves ciklusának szerves része. Az a lehetőség, hogy az emberiség elpusztítja önmagát, még 2012 előtt volt érvényben. Ehelyett megvalósítottuk a változást, és a Nagy Váltásról szóló próféciák léptek érvénybe. Mindez lassú folyamat, és azzal kezdődik, hogy az emberiség képes lesz megoldani olyan, eddig megoldatlan problémákat, amelyekkel évszázadok óta küzd. Néhány ezek közül új, néhány régóta fennáll.

26 000 évbe telt az ősi népek szerint, amíg a lehetőségnek erre a pontjára eljutottunk. Sokan azt várták, hogy a dolgok majd szinte varázsütésre megváltoznak. Most azonban itt az idő, hogy felébredjünk, és a spirituális józan eszünket is használjuk. Épp csak elkezdtünk kikecmeregni a régi energiából és érzékelni, milyen is egyáltalán az új energia. Mindez munkával jár, ugyanakkor sokkal komolyabb hozadéka és eredménye lesz, mint korábban: végre elkezdjük látni az eredményeket. Elkezdünk egyensúlyt kialakítani a Földön, abbahagyjuk a régi energiával való csatározást, amely szerint el fogunk kárhozni. Épp ellenkezőleg: megcsináltuk, megteremtettük a váltást!

Azt szinte kivétel nélkül mindenki érzékeli, még azok is, akik szkeptikusak, hogy rendkívül felgyorsult a világ az utóbbi években. Mi lehet ennek az oka és hogyan tudnánk hozzá alkalmazkodni?

Ez maga az újrakalibrálás, és valóban azzal az érzéssel jár, mintha minden felgyorsulna. Ami valójában történik, az a bolygót körülvevő rácshálózat újrakalibrálása, amit a velünk dolgozó támogató csoportok végeznek. Erről szólnak Kryon 2014-re vonatkozó üzenetei is, és sok szó esik majd erről a budapesti rendezvényen is. Minden változik, amit egyre többen érzékelnek.

Sokan érzik nálunk Magyarországon, mintha nagyon be lennének ragadva az energiák, amit a nehéz gazdasági és politikai helyzet is tükröz. Mikor lesz ebben elmozdulás? Mit tehetünk a változásokért egyéni és nemzeti szinten?

Először is, a magyarok tudvalevőleg sokat szenvedtek a múltban. Magyarország eredeti nagyságát megtépázták a háborúk, miközben a határokat is átírták, így az ország ma mindössze töredéke annak, ami egykor volt. Ez a történet még mindig ott van sok-sok magyar Akashájában, és az az érzés kapcsolódik hozzá, hogy mindez újra megtörténhet. Úgy borul ez az egész nemzetre, mint egy hatalmas takaró, ami elfedi előlük a ragyogóbb jövő képét.

Emellett a gazdasági és politikai történések is lenyomják az elvárásokat, így a depresszió nagy méreteket ölt. Az igazság az, hogy számos más terület, még az úgynevezett fejlettebb EU-országok is hasonló problémákkal néznek most szembe, mint Magyarország. Az USA és Oroszország is krízishelyzetben vannak. Nehéz időket élünk, amit Kryon is előre jelzett. Lassan erősítjük meg a gazdaságunkat, miközben lépésről lépésre oldjuk meg a különböző problémákat. Ebben a pillanatban is még számos fontos probléma megoldása várat magára. Kryon elmondja, hogy pontosan ez az újrakalibrálás folyamata és mindez változni fog!

A magyaroknak is meg kell hozniuk néhány kritikus döntést. Magyarország európai spirituális központ! A spiritualitás ezen a földön a régmúlt időkig visszavezethető, nem beszélve a magas szintű energiákat közvetítő portálokról. Vajon a magyarok a legrosszabbra számítanak, vagy képesek arra, hogy valami nagyobb szabásút alkossanak meg, amire talán senki nem is számít? Kryon sokszor beszél arról, hogy a jövőnket mi magunk teremtjük meg a saját tudatosságunkkal. Magyarország spirituális nagysága és szerepe is akkor válhat valósággá, ha a magyar emberek elhiszik azt, hogy képesek erre.

Mit mond Kryon az ukrajnai helyzetről? 2011-ben azt mondta, hogy nem lesz több háború…

Kryon egészen pontosan azt mondta, nem lesz újabb világháború. Azt is elmondta, hogy a jövőben eljöhet az a nap, amikor valóban egyáltalán nem lesz több háború, sehol a Földön, habár sokszor utalt arra, hogy addig még sok helyütt várhatók kisebb belső konfliktusok. Most van az a pillanat, amikor az emberiség a régi ügyekkel dolgozik. Ezek nagy része nemzeti, országon belüli történet, ez történik most éppen Ukrajnában is. Azokat az ügyeket oldják meg éppen, amelyek a szovjet megszállás időszakából maradtak meg. Mindannyian döntenek afelől, ki az, aki megy, ki az, aki marad. Ez a fontos ügy több mint 20 éve megoldatlan, habár, ha nem itt élsz, talán nem is tudsz minderről. Most az időzítésnek köszönhetően eljött ennek is az ideje, és foglalkozni kell vele.

Ki számított arra, ami Egyiptomban történt? Azok is megoldatlan belső ügyek, nem pedig két ország közötti konfliktusról van szó. Az ukrajnai konfliktus is ilyen: az ukránok belső ügye azzal együtt, hogy a szomszédos Oroszországgal kapcsolatos viszonyuk rendezése is beletartozik.

Ki számított a szíriai eseményekre? Az is váratlanul történt, és valami hasonló zajlott le, mint amiről Kryon beszélt. A régi ügyeket meg kell oldani és le kell zárni annak érdekében, hogy az országok harmonikusabban tudjanak újra kapcsolódni egymáshoz, békében és virágzó kereskedelemben. Ez nem történhet meg addig, amíg az ilyen ügyeket meg nem oldjuk. Néha a megoldás békésen történik meg, máskor nem. Ez az adott területen élő emberektől függ.

Mit gondoltok, mi lesz a következő? A Közel-Kelet. Évezredek gyűlölködését és ellenséges szembenállását kell itt helyretenni, elvetve az egységesebbé válás magvait, ahogy korábban soha senki nem számított rá. Észak- és Dél-Korea hasonló országok ebből a szempontból, hasonló megoldandó feladatokkal. Látjátok ennek a mélységét? Értitek, hogy mindez hosszú ideig is eltarthat? Amire ehhez szükségünk van: türelem és tudatosság, látni a nagyobb képet a változásokban – Kryon ezt tanítja már évek óta.

Mi az, ami a leginkább tetszik Neked Magyarországban és a magyarokban? Hogyan emlékszel vissza a két legutóbbi rendezvényre, mi az, ami a leginkább emlékezetes volt számodra?

Szeretek Budapestre jönni. Szeretem, hogy a magyar népnek történelme van és különösen tetszik a Duna éjjel. Szeretek sétálgatni a belvárosban és érezni a turisták vibráló energiáját, akik szintén nagyon szeretnek itt lenni. Legutóbb volt alkalmam megcsodálni egy igazi magyar néptáncos produkciót, és meglátogattam más településeket is a Pilisben, ahol energiaportálok vannak. Bárcsak elmondhatnám a magyaroknak, milyen nagyszerű országuk van, és hogy legyenek türelmesek, hangolódjanak rá a bolygó szintű időzítésre. Magyarország fontos szerepet játszik Európa spirituális fejlődésében. Ti nem így érzitek? Magyar emberek, érzitek ezt? Kryon korábban azt mondta a magyaroknak, hogy lazítsanak és hagyják, hogy a dolgok változzanak. Bejártam már az egész Földet, de sehol máshol nem érzem azt, amit ezen a földön!

Az idei rendezvény fő témája az emberiség újrakalibrálása. Röviden hogyan foglalnád össze ezt a folyamatot, és mi az, amit megtudhatunk majd (nagy vonalakban) a szeptemberi közvetítéseken?

A szeptemberi esemény fókuszpontja az új energia lesz, azokkal a jellemzőkkel, amelyeket éppen most kapunk meg. Beszélünk majd a bolygót körülölelő kristályrács-hálózatról, amit Kryon az elmúlt években adott nekünk át tanításként. Szó esik majd az emberi Lény kilenc tulajdonságáról, ami vadonatúj információ és felfedi a fejlődő emberi DNS természetét, valamint az alapvető emberi természet megváltozását. Ezek a legfontosabb tudnivalóink 2014-ben, nagy vonalakban, hiszen az élő közvetítés mindig meglepetés. Ki tudhatná, mi fog történni, vagy miről fogunk beszélni? 

Az új, 13. könyvben is olvasható, hogy az újrakalibrálás felgyorsítható. Elárulnál erről néhány részletet, ami hasznos lehet a gyakorlatban a változásokkal küzdő embernek?

Meg kell tanulnunk az egyensúly megteremtését: azt, hogy a spirituális túlélés üzemmódból továbblépjünk az egyensúly szintjére. Az egyensúly azt jelenti, hogy vissza kell szereznünk az Istentől eredő saját belső erőnket, ami lehetővé teszi majd, hogy békésebb életet éljünk ezekben az időkben. Ha aggódunk és stresszelünk, az azt mutatja, hogy nem hiszünk abban, amit tanítunk. Kryon arra figyelmeztet: Engedd meg, hogy az életed a benned élő Istent tükrözze vissza, nem pedig az általad ismert tanításokat. Engedd meg, hogy mások felfedezzék benned az egyensúlyt.

Ha erre képesek vagyunk, az a környezetünket is megváltoztatja, beleértve azt a földi rácshálózatot, amin nap mint nap sétálunk. Pontosan ez az egyensúly az, ami turbó fokozatra kapcsolja majd az elkövetkező változásokat, az ősi lelkek pedig azok, akik ezt az egyensúlyt a leggyorsabban képesek megvalósítani. A szeptemberi összejövetelünkön is az ősi lelkek lesznek szép számmal jelen. Az új energia, amit most kapunk meg, valójában a fénymunkások új eszközkészlete. Képesek vagyunk érzékelni, használni és élni vele. Ha képesek vagyunk kitörni a régi elme-mintázatainkból, amelyekben évek óta evickélünk, végre tényleg megláthatjuk a változásokat körülöttünk.

Kolontár Elvira

Az oldal használatához kérlek fogadd el a cookie-kat. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás